Το μόνο πράγμα που αξίζει τη λύπη μας, είπε, είναι ότι καμιά φορά η ζωή έχει...