Όσο οι καιροί στενεύουν τόσο αναζητούμε την αιτία και όσο βλέπουμε τους ανθρώπους τόσο...