Τέτοιες στίγμες, απόγνωσης και πόνου, της τιμωρίας που μ’ επέβαλε η ζωή -μιας που με πάθος...