«Και τι έχεις κάνει εσύ τόσα χρόνια; Τι έχεις προσφέρει; Τίποτα! Δεν έχεις δικαίωμα να μιλάς!...