Οι λέξεις: Σάλια παγωμένα που το λαιμό φράζουν κι άλλοτε σάλια που από τα χείλη στάζουν...