Στα όνειρά μου να κρυφτείς κι απόψε περιμένω. Το παραθύρι ανοιχτό, με τρόπο να τρυπώσεις. Ίσως,...