Γυμνὸ σῶμα Ι. Εἶπε:ψηφίζω τὸ γαλάζιο.Ἐγὼ τὸ κόκκινο.Κι ἐγώ.Τὸ σῶμα σου ὡραῖοΤὸ σῶμα σου ἀπέραντο. Χάθηκα...