«Κάθε φορά που τα πράγματα θα είναι όμορφα και γαλήνια, να κάνετε μια παύση, σας παρακαλώ,...