Όταν στα μάτια σε κοιτώδε θέλω να τα κλείνεις,γίνεσαι νύχτα βροχερήκι απ’ έξω με αφήνεις. Εγώ...