-Απόσπασμα του προλόγου του “Τελευταίου Πειρασμού”,του βιβλίου που στάθηκε αιτία της οριστικής ρίξης του Νίκου Καζαντζάκη...