Στις αρχές της δεκαετίας του ’20, οι φοιτητικές εστίες της Μαδρίτης φιλοξενούσαν προσωπικότητες που θα άφηναν...