Ευχαριστούμε την αναγνώστριά μας Πολίνα Κάρλη που μας έστειλε το ποίημά της! Σ.σ. :Όταν εμείς οι...