Τι εύκολα που θα ήταν όλα, αν μπορούσα, να σου δανεισω, να φορέσεις για λίγο τα...