“Τί είναι δημιουργικό στις σχέσεις δύο ανθρώπων; Να κάνει ο ένας τον άλλον όσο μπορεί πιο...