Διότι οι τρελοί, οι αληθινοί τρελοί, είναι οι “άλλοι”. Οι λεγόμενοι “υγιείς”, εκείνοι που δεν δείχνουν...