Ο μαγικός ασκός Γεμίζει με μια αγκαλιά. Με ένα βλέμμα. Με μια λέξη. Για αλλαγή, αγάπα!...