Σώπα, μη μιλάς , είναι ντροπή κόψ’ τη φωνή σου  σώπασε επιτέλους κι αν ο λόγος...