📷 Κλικ: Κωνσταντίνα Γυφτάκη Γραμματικά ανήκει στο θηλυκό γένοςΣυναισθηματικά κατοικεί σε όλους και όλεςΚανείς δεν σε...