«Η κωμωδία είναι ένα αντίδοτο στο σφάλμα» James Feibleman Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η μεταμόρφωση ενός...