Γέλα ψυχή μου τα τρένα περνούντα μάτια αρπάζουν και μόνο έτσι ζουν γέλα κυλάει ο καιρόςΓέλα...