Ἀπόψε εἶπα μ᾿ εἶχες πιὰ κερδίσει,ποὺ ρόδισαν οἱ πόθοι μου ὅλοι ἀνθοί.Μὰ πρὶν ὁ ἀλέκτωρ φωνήσειΚύριέ...