Μες στο υγρό σκοτάδι πολύ πλανήθηκαΑγάπησα τις φωτοσκιές των δέντρων τη γνώριμη νύχτατον ουρανόΒροχήμουσικές φωνέςΜες στο...