«Ούτε για στοκ δεν κρατήσαμε λίγη ευαισθησία.Ούτε για δείγμα κάποια συνείδηση.Ούτε ένα ράφι αξιοπρέπειας, μια βιτρίνα...