Κι όταν όλος ο κόσμος έφευγεκαι μέναμε οι δυο μαςανάμεσα σε άδεια ποτήρια και βρώμικα σταχτοδοχεία,τι...