Απόψε είπα πως μείχες πια κερδίσει, που ρόδισαν οι πόθοι μου όλοι ανθοί. «Μα πριν...