Η Μαρία Μιχαλοπούλου είναι είκοσι τεσσάρων ετών και σπουδάζει στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο τμήμα...