Άφησα τις ρωγμές ακάλυπτες, να λυπηθεί το φως και να τρυπώσει. Ήρθε ένας ήλιος χάρτινος, είχε...