Σκέψη μου σε κούρασα μαζί μου να ταξιδεύεις, με κούρασες σε κούρασα…...