-Τί φοβάσαι μην με ξεχάσεις ή μην ξεχαστείς; -Και τα δύο. -Μία μέρα μία μέλισσα κι...