Θυμόμουν χτες τα ποιήματά σου και τα αναζήτησα. Θυμόμουν μάλλον εκείνο το στίχο σου. Και αναζητώντας...