«Πάντα θα τις γυρεύουμε,Ακόμα και άθελα μας.Πάντα εκεί θα βρίσκουμε,Τα ομορφότερα κοχύλια» Ανύπαρκτες Θάλασσες, Νίκος Παπάνας,...