Καμβάς γεμάτος χρώμα.Αφηρημένη τέχνη.Δυναμικός ρυθμός.Γραμμές, σχήματα, κίνηση. Θυμάσαι..Το μυστικό δωμάτιο.Λίγοι γνωρίζουν.Στο πιο ψηλό σημείο.Ο καλλιτέχνης πάντα...