Ο ίδιος αδιατάρακτος Νοέμβρηςμε σημαίες παντού χθεσινής βροχήςπαραδομένα στη γύμνια τα δέντρα –δυο τρία φύλλα μόνον...