Σαν σώματα ωραίων νεκρών που δεν εγέρασαν και τα έκλεισαν με δάκρυα, σε μαυσωλείο λαμπρό, με...