Νυχτερινό Απόψε σε φαντάζομαι λευκότερη απ’ τα κρίνα,μες στο σκοτάδι το πηχτό. Σαν κάποια αγνή θεότη...