«Σέβομαικάθε ανθρώπινο πλάσμαπου αγωνίζεται και έχει ουρλιάξειμέχρι θανάτου για την αξιοπρέπειά τουκαι για το μερίδιοανθρώπινης ζεστασιάςπου...