Το κορμί καταστέλλοντας αγγίζω τη ζωή την άδοληπου εξαλείφεινωχέλεια ρομαντική και εγώ κάθε μέρα στα νυχτώματαεφευρίσκω...