Η ζωή μας δίνει άπειρες ευκαιρίες και δρόμους ώστε να διαλέξουμε έναν, τον οποίο και  θα...