“Συνήθιζε να παίζει καντάδες τις νύχτες με πανσέληνο, σε μέρη που επίτηδες διάλεγε, για να μπορεί...