«Σιχαίνομαι ν’ ακολουθώ, σιχαίνομαι και να καθοδηγώ.Να υπακούω; Όχι! Και να κυβερνώ; Ούτε και τούτο!Όποιος δεν...