Όταν η αλήθεια δεν είναι ελεύθερη, η ελευθερία δεν είναι αληθινή. Ακόμη κι όταν η ευτυχία...