Καὶ περνοῦσατὶς μέρες μου, μὲ τὰχρώματά μου τακτοποιημένα.Με τα ὄνειρά μου συγυρισμένα.Μὲ τὰ ποιήματά μου καθαρογραμμένα…Γιατὶ...