-Απόσπασμα του προλόγου του «Τελευταίου Πειρασμού»,του βιβλίου που στάθηκε αιτία της οριστικής ρίξης του Νίκου Καζαντζάκη...