«Δεν υπάρχει άλλος έρωτας απ’αυτόν που οικοδομείται, πραγματώνεται. Δεν υπάρχει δυνατότητα έρωτα παρά μόνο αυτή που...