Το 2011, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ) καθιέρωσε τις 25 Ιουνίου ως την Παγκόσμια Ημέρα των...