Οι άνθρωποι έχουν δυο πλευρές Την δεξιά Την αριστερή Την κακία και την καλή… Oι άνθρωποι...