Δεν έχω χώμα να ακουμπήσω το κρεβάτι μου ούτε ένα στρέμμα για να σπείρω μια ελπίδα....