Οι λέξεις δεν είναι καρφιάούτε φύλλα.Και στο σφυρί αντιστέκονταιΚαι στον αέρα Οι λέξεις είναι σαν τα...