Απαγγέλλει ο κ. Δημήτρης Καταλειφός: Περιμένοντας το βράδυ Δεν ξέρω πώς, δεν ξέρω πού, δεν ξέρω...