Η αρπαγή της Πολυξένης, Πιο Φέντι, 1865, Φλωρεντία Ακούμε συχνά από πολλούς ανθρώπους τη φράση σ...